Bramka internetowa vGateway do zarządzania zamkami vG-lock

Nowy produkt

399.00 zł


Bramka vGateway

vGateway 2 - bramka internetowa do zarządzania zamkami vG-lock

 

 

Zamki do apartamentów na kod z serii vG-lock mogą działać w dwóch trybach:

1. Tryb offline - w trybie tym aplikacja generuje kody do zamków na zasadzie TOKENOWEJ. Oznacza to zamki do aprartamentów nie wymagają połączenia z internetem.

2. Tryb online - w tym trybie możemy sami generować kody i wysłać je na zamki za pośrednictowem bramki vGateway.

 

Co nam daje bramka internetowa vGateway?
1. Dostęp do aktualnej historii zdarzeń, w kórej znajdują się wszystkie wejśca poprzez Bluetooth oraz kod, niewłaściwie wpisane kody, stan baterii etc.
2. Możliwość zdalengo usuwania kodów - w przypadku kiedy gość opuści wcześniej apartament
3. Możliowśc modyfikacji i przedłużenia ważności hasła
4. Możliowość wygenerowania własnego, krótkiego kodu zawierającego sie od 4 do 8 znaków
5. Możliwość wygenerowania jednego wspólnego kodu na wejście główne (vG-BLreader) i do apartamentu (vG-BL1)
6. Synchronizacja czasu na zamkach z czasem w telefonie

 

Jakie są wymagania dotyczące instalacji bramki?
1. Aby bramka mogła działać, musisz mieć WiFi w swojej posiadłości.
2. Bramka musi być połączona z siecią Wi-Fi i znajdować się w odległości 25 m od sieci Wi-Fi
Router i 12 m od zamków vG-lock, z którymi chcesz się połączyć.
3. Jedna bramka może być skonfigurowana tylko z jednym kontem TTLOCK (jeden telefon). 
4. Bramka również musi być podłączona do gniazdka zasilania 110 lub 230 V AC

 

Jak działa Gateway (co robi)?
1. Brama wysyła i odbiera strumień danych TCP / IP z telefonu / aplikacji (zdalnie) przez
Router internetowy / szerokopasmowy w twojej nieruchomości i konwertuje go na sygnały Bluetooth do komunikacji
z zamkami vG-lock (lokalnie)

 

 

 

 

Schemat ideowy działania vGateway

 

Instrukcja

Instrukcja TT-Lock

Opinie (0)

30 innych produktów w tej samej kategorii: